Na twee jaar komt er een einde aan het project Tijd voor Talent/Tiid foar Talint dat door Keunstwurk wordt uitgevoerd. Het doel van dit project was om kunst- en cultuurprojecten voor 50-plussers in Fryslân te creëren. Het begin van Tijd voor Talent was een open vraag: wat zijn de eigenlijk de wensen, ambities of dromen van 50-plussers op het gebied van kunst en cultuur? En: hoe kun je er voor zorgen, dat die gewenste activiteiten ook binnen bereik van de Friese 50-plussers komen?